99 Asmaul Husna dan Artinya Nama Allah Sifat Allah Yang Baik

Allah memiliki nama-nama yang baik dan indah terdapat dalam AlQuran, nama-nama yang indah dan baik ini disebut dengan Asma'ul Husna. Pengertian Asmaul Husna terdiri dari 2 kata yaitu Asma berarti nama dan Husna berarti baik atau indah, sehingga bisa diartikan bahwa definisi Asmaul Husna dan Artinya secara harfiah adalah nama-nama gelar milik Allah yang baik, indah, mulia dan agung sesuai dengan Sifat-sifat Allah.

Nama-nama Allah adalah segala sesuatu yang menunjukkan dzat Allah bersama sifat-sifat kesempurnaan yang terkandung di dalamnya. Seperti 'القادر' (berkuasa), 'العليم' (mengetahui), 'الحكيم' (bijaksana), 'السميع' (mendengar), 'البصير' (melihat). 

Sesungguhnya nama-nama tersebut menunjukkan dzat Allah dan semua sifat yang terkandung di dalamnya, seperti mengetahui, bijaksana, mendengar, melihat. Sebuah nama menunjukkan dua perkara, sedangkan sifat mengandung satu perkara. Dikatakan bahwa nama mengandung sifat, sedangkan sifat merupakan keharusan sebuah nama. 

99 Asma'ul Husna

Istilah Asmaul Husna dikemukakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya (Al Quran)

ٱللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى
"Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaa'ul Husna (nama-nama yang baik)" (Q.S. Thaha:8).

"Katakanlah (olehmu Muhammad): Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al Asmaa'ul Husna (nama-nama yang terbaik)..." (Q.S Al-Israa': 110)

"Allah memiliki Asmaul Husna, maka memohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama yang baik itu..." (QS. Al-A'raaf : 180).

Jumlah Asmaul Husna ada 99 nama, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Tirmidzi, diperkuat dengan hadits riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Swt mempunyai 99 nama, yaitu seratus kurang satu, barangsiapa menghitungnya (menghafal seluruhnya) masuklah ia kedalam surga" (HR. Bukhari).

99 Nama-nama Allah yang Baik dan Indah bersama Sifat-sifat Allah
No.NamaArabIndonesia
AllahاللهAllah
1Ar RahmanالرحمنYang Maha Pengasih
2Ar RahiimالرحيمYang Maha Penyayang
3Al MalikالملكYang Maha Merajai/Memerintah
4Al QuddusالقدوسYang Maha Suci
5As SalaamالسلامYang Maha Memberi Kesejahteraan
6Al Mu`minالمؤمنYang Maha Memberi Keamanan
7Al MuhaiminالمهيمنYang Maha Pemelihara
8Al `AziizالعزيزYang Maha Perkasa
9Al JabbarالجبارYang Memiliki Mutlak Kegagahan
10Al MutakabbirالمتكبرYang Maha Megah, Yang Memiliki Kebesaran
11Al KhaliqالخالقYang Maha Pencipta
12Al Baari`البارئYang Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan)
13Al MushawwirالمصورYang Maha Membentuk Rupa (makhluk-Nya)
14Al GhaffaarالغفارYang Maha Pengampun
15Al QahhaarالقهارYang Maha Memaksa
16Al WahhaabالوهابYang Maha Pemberi Karunia
17Ar RazzaaqالرزاقYang Maha Pemberi Rezeki
18Al FattaahالفتاحYang Maha Pembuka Rahmat
19Al `AliimالعليمYang Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)
20Al QaabidhالقابضYang Maha Menyempitkan (makhluk-Nya)
21Al BaasithالباسطYang Maha Melapangkan (makhluk-Nya)
22Al KhaafidhالخافضYang Maha Merendahkan (makhluk-Nya)
23Ar Raafi`الرافعYang Maha Meninggikan (makhluk-Nya)
24Al Mu`izzالمعزYang Maha Memuliakan (makhluk-Nya)
25Al MudzilالمذلYang Maha Menghinakan (makhluk-Nya)
26Al Samii`السميعYang Maha Mendengar
27Al BashiirالبصيرYang Maha Melihat
28Al HakamالحكمYang Maha Menetapkan
29Al `AdlالعدلYang Maha Adil
30Al LathiifاللطيفYang Maha Lembut
31Al KhabiirالخبيرYang Maha Mengenal
32Al HaliimالحليمYang Maha Penyantun
33Al `AzhiimالعظيمYang Maha Agung
34Al GhafuurالغفورYang Maha Pengampun
35As SyakuurالشكورYang Maha Pembalas Budi (Menghargai)
36Al `AliyالعلىYang Maha Tinggi
37Al KabiirالكبيرYang Maha Besar
38Al HafizhالحفيظYang Maha Memelihara
39Al MuqiitالمقيتYang Maha Pemberi Kecukupan
40Al HasiibالحسيبYang Maha Membuat Perhitungan
41Al JaliilالجليلYang Maha Mulia
42Al KariimالكريمYang Maha Mulia
43Ar RaqiibالرقيبYang Maha Mengawasi
44Al MujiibالمجيبYang Maha Mengabulkan
45Al Waasi`الواسعYang Maha Luas
46Al HakiimالحكيمYang Maha Maka Bijaksana
47Al WaduudالودودYang Maha Mengasihi
48Al MajiidالمجيدYang Maha Mulia
49Al Baa`itsالباعثYang Maha Membangkitkan
50As SyahiidالشهيدYang Maha Menyaksikan
51Al HaqqالحقYang Maha Benar
52Al WakiilالوكيلYang Maha Memelihara
53Al QawiyyuالقوىYang Maha Kuat
54Al MatiinالمتينYang Maha Kokoh
55Al WaliyyالولىYang Maha Melindungi
56Al HamiidالحميدYang Maha Terpuji
57Al MuhshiiالمحصىYang Maha Mengkalkulasi
58Al Mubdi`المبدئYang Maha Memulai
59Al Mu`iidالمعيدYang Maha Mengembalikan Kehidupan
60Al MuhyiiالمحيىYang Maha Menghidupkan
61Al MumiituالمميتYang Maha Mematikan
62Al HayyuالحيYang Maha Hidup
63Al QayyuumالقيومYang Maha Mandiri
64Al WaajidالواجدYang Maha Penemu
65Al MaajidالماجدYang Maha Mulia
66Al WahiidالواحدYang Maha Tunggal
67Al AhadالاحدYang Maha Esa
68As ShamadالصمدYang Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta
69Al QaadirالقادرYang Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan
70Al MuqtadirالمقتدرYang Maha Berkuasa
71Al MuqaddimالمقدمYang Maha Mendahulukan
72Al Mu`akkhirالمؤخرYang Maha Mengakhirkan
73Al AwwalالأولYang Maha Awal
74Al AakhirالأخرYang Maha Akhir
75Az ZhaahirالظاهرYang Maha Nyata
76Al BaathinالباطنYang Maha Ghaib
77Al WaaliالواليYang Maha Memerintah
78Al Muta`aaliiالمتعاليYang Maha Tinggi
79Al BarriالبرYang Maha Penderma
80At TawwaabالتوابYang Maha Penerima Tobat
81Al MuntaqimالمنتقمYang Maha Pemberi Balasan
82Al AfuwwالعفوYang Maha Pemaaf
83Ar Ra`uufالرؤوفYang Maha Pengasuh
84Malikul Mulkمالك الملكYang Maha Penguasa Kerajaan (Semesta)
85Dzul Jalaali Wal Ikraamذو الجلال و الإكرامYang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan
86Al MuqsithالمقسطYang Maha Pemberi Keadilan
87Al Jamii`الجامعYang Maha Mengumpulkan
88Al GhaniyyالغنىYang Maha Kaya
89Al MughniiالمغنىYang Maha Pemberi Kekayaan
90Al MaaniالمانعYang Maha Mencegah
91Ad DhaarالضارYang Maha Penimpa Kemudharatan
92An Nafii`النافعYang Maha Memberi Manfaat
93An NuurالنورYang Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya)
94Al HaadiiالهادئYang Maha Pemberi Petunjuk
95Al BaadiiالبديعYang Indah Tidak Mempunyai Banding
96Al BaaqiiالباقيYang Maha Kekal
97Al WaaritsالوارثYang Maha Pewaris
98Ar RasyiidالرشيدYang Maha Pandai
99As ShabuurالصبورYang Maha Sabar
Dalam Al Qur'an 99 Asma'ul Husna atau Nama-nama Allah yang Baik dan Indah bersama Sifat-sifat Allah ini dapat ditemukan pada Surah dan Ayat-ayat pada Al Qur'an berikut ini :

1 .ar-Rahmaan : Yang Maha Pemurah (Al-Faatihah: 3)
2 .ar-Rahiim : Yang Maha Pengasih (Al-Faatihah: 3)
3. al-Malik : Maha Raja (Al-Mu’minuun: 11)
4. al-Qudduus : Maha Suci (Al-Jumu’ah: 1)
5. as-Salaam : Maha Sejahtera (Al-Hasyr: 23)
6. al-Mu’min : Yang Maha Terpercaya (Al-Hasyr: 23)
7. al-Muhaimin : Yang Maha Memelihara (Al-Hasyr: 23)
8. al-‘Aziiz : Yang Maha Perkasa (Aali ‘Imran: 62)
9. al-Jabbaar : Yang Kehendaknya Tidak Dapat Diingkari (Al-Hasyr: 23)
10. al-Mutakabbir : Yang Memiliki Kebesaran (Al-Hasyr: 23)
11. al-Khaaliq : Yang Maha Pencipta (Ar-Ra’d: 16)
12. al-Baari’ : Yang Mengadakan dari Tiada (Al-Hasyr: 24)
13. al-Mushawwir : Yang Membuat Bentuk (Al-Hasyr: 24)
14. al-Ghaffaar : Yang Maha Pengampun (Al-Baqarah: 235)
15. al-Qahhaar : Yang Maha Perkasa (Ar-Ra’d: 16)
16. al-Wahhaab : Yang Maha Pemberi (Aali ‘Imran: 8)
17. ar-Razzaq : Yang Maha Pemberi Rezki (Adz-Dzaariyaat: 58)
18. al-Fattaah : Yang Maha Membuka (Hati) ( Sabaa': 26)
19. al-‘Aliim : Yang Maha Mengetahui (Al-Baqarah: 29)
20. al-Qaabidh : Yang Maha Pengendali (Al-Baqarah: 245)
21. al-Baasith : Yang Maha Melapangkan (Ar-Ra’d: 26)
22. al-Khaafidh : Yang Merendahkan (Hadits at-Tirmizi)
23. ar-Raafi’ : Yang Meninggikan (Al-An’aam: 83)
24. al-Mu’izz : Yang Maha Terhormat (Aali ‘Imran: 26)
25. al-Mudzdzill : Yang Maha Menghinakan (Aali ‘Imran: 26)
26. as-Samii’ : Yang Maha Mendengar (Al-Israa': 1)
27. al-Bashiir : Yang Maha Melihat (Al-Hadiid: 4)
28. al-Hakam : Yang Memutuskan Hukum (Al-Mu’min: 48)
29. al-‘Adl : Yang Maha Adil (Al-An’aam: 115)
30. al-Lathiif : Yang Maha Lembut (Al-Mulk: 14)
31. al-Khabiir : Yang Maha Mengetahui (Al-An’aam: 18)
32. al-Haliim : Yang Maha Penyantun (Al-Baqarah: 235)
33. al-‘Azhiim : Yang Maha Agung (Asy-Syuura: 4)
34. al-Ghafuur : Yang Maha Pengampun (Aali ‘Imran: 89)
35. asy-Syakuur : Yang Menerima Syukur (Faathir: 30)
36. al-‘Aliyy : Yang Maha Tinggi (An-Nisaa': 34)
37. al-Kabiir : Yang Maha Besar (Ar-Ra’d: 9)
38. al-Hafiizh : Yang Maha Penjaga (Huud: 57)
39. al-Muqiit : Yang Maha Pemelihara (An-Nisaa': 85)
40. al-Hasiib : Yang Maha Pembuat Perhitungan (An-Nisaa': 6)
41. al-Jaliil : Yang Maha Luhur (Ar-Rahmaan: 27)
42. al-Kariim : Yang Maha Mulia (An-Naml: 40)
43. ar-Raqiib : Yang Maha Mengawasi (Al-Ahzaab: 52)
44. al-Mujiib : Yang Maha Mengabulkan (Huud: 61)
45. al-Waasi’ : Yang Maha Luas (Al-Baqarah: 268)
46. al-Hakiim : Yang Maha Bijaksana (Al-An’aam: 18)
47. al-Waduud : Yang Maha Mengasihi (Al-Buruuj: 14)
48. al-Majiid : Yang Maha Mulia (Al-Buruuj: 15)
49. al-Baa’its : Yang Membangkitkan (Yaasiin: 52)
50. asy-Syahiid : Yang Maha Menyaksikan (Al-Maaidah: 117)
51. al-Haqq : Yang Maha Benar (Thaahaa: 114)
52. al-Wakiil : Yang Maha Pemelihara (Al-An’aam: 102)
53. al-Qawiyy : Yang Maha Kuat (Al-Anfaal: 52)
54. al-Matiin : Yang Maha Kokoh (Adz-Dzaariyaat: 58)
55. al-Waliyy : Yang Maha Melindungi (An-Nisaa': 45)
56. al-Hamiid : Yang Maha Terpuji (An-Nisaa': 131)
57. al-Muhshi : Yang Maha Menghitung (Maryam: 94)
58. al-Mubdi’ : Yang Maha Memulai (Al-Buruuj: 13)
59. al-Mu’id : Yang Maha Mengembalikan (Ar-Ruum: 27)
60. al-Muhyi : Yang Maha Menghidupkan (Ar-Ruum: 50)
61. al-Mumiit : Yang Maha Mematikan (Al-Mu’min: 68)
62. al-Hayy : Yang Maha Hidup (Thaahaa: 111)
63. al-Qayyuum : Yang Maha Mandiri (Thaahaa: 11)
64. al-Waajid : Yang Maha Menemukan (Adh-Dhuhaa: 6-8)
65. al-Maajid : Yang Maha Mulia (Huud: 73)
66. al-Waahid : Yang Maha Tunggal (Al-Baqarah: 133)
67. al-Ahad : Yang Maha Esa (Al-Ikhlaas: 1)
68. ash-Shamad : Yang Maha Dibutuhkan (Al-Ikhlaas: 2)
69. al-Qaadir : Yang Maha Kuat (Al-Baqarah: 20)
70. al-Muqtadir : Yang Maha Berkuasa (Al-Qamar: 42)
71. al-Muqqadim : Yang Maha Mendahulukan (Qaaf: 28)
72. al-Mu’akhkhir : Yang Maha Mengakhirkan (Ibraahiim: 42)
73. al-Awwal : Yang Maha Permulaan (Al-Hadiid: 3)
74. al-Aakhir : Yang Maha Akhir (Al-Hadiid: 3)
75. azh-Zhaahir : Yang Maha Nyata (Al-Hadiid: 3)
76. al-Baathin : Yang Maha Gaib (Al-Hadiid: 3)
77. al-Waalii : Yang Maha Memerintah (Ar-Ra’d: 11)
78. al-Muta’aalii : Yang Maha Tinggi (Ar-Ra’d: 9)
79. al-Barr : Yang Maha Dermawan (Ath-Thuur: 28)
80. at-Tawwaab : Yang Maha Penerima Taubat (An-Nisaa': 16)
81. al-Muntaqim : Yang Maha Penyiksa (As-Sajdah: 22)
82. al-‘Afuww : Yang Maha Pemaaf (An-Nisaa': 99)
83. ar-Ra’uuf : Yang Maha Pengasih (Al-Baqarah: 207)
84. Maalik al-Mulk : Yang Mempunyai Kerajaan (Aali ‘Imran: 26)
85. Zuljalaal wa al-‘Ikraam : Yang Maha Memiliki Kebesaran serta Kemuliaan (Ar-Rahmaan: 27)
86. al-Muqsith : Yang Maha Adil (An-Nuur: 47)
87. al-Jaami’ : Yang Maha Pengumpul (Sabaa': 26)
88. al-Ghaniyy : Yang Maha Kaya (Al-Baqarah: 267)
89. al-Mughnii : Yang Maha Mencukupi (An-Najm: 48)
90. al-Maani’ : Yang Maha Mencegah (Hadits at-Tirmizi)
91. adh-Dhaarr : Yang Maha Pemberi Derita (Al-An’aam: 17)
92. an-Naafi’ : Yang Maha Pemberi Manfaat (Al-Fath: 11)
93. an-Nuur : Yang Maha Bercahaya (An-Nuur: 35)
94. al-Haadii : Yang Maha Pemberi Petunjuk (Al-Hajj: 54)
95. al-Badii’ : Yang Maha Pencipta (Al-Baqarah: 117)
96. al-Baaqii : Yang Maha Kekal (Thaahaa: 73)
97. al-Waarits : Yang Maha Mewarisi (Al-Hijr: 23)
98. ar-Rasyiid : Yang Maha Pandai (Al-Jin: 10)
99. ash-Shabuur : Yang Maha Sabar

Semoga semua sahabat belajar islam dapat menghafal serta memahami maknanya semua 99 Asma'ul Husna dan Artinya agar selalu bisa ingat setiap saat Nama-nama Allah yang Baik dan Indah sehingga dengan Ridha Allah semoga kita semua dimasukkan kedalam SurgaNya, Amin.

“Jika salah seorang di antara kamu berdoa, hendaknya memulai dengan memuji dan menyanjung Tuhannya, dan ber-Shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam , kemudian berdoa apa yang dia kehendaki.” (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ahmad, di-shahih-kan oleh Al-Albani).

Ketahui juga 20 sifat wajib Allah dan sifat mustahil bagi Allah serta sifat jaiz Allah yang sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mempelajari dan mengetahui terlebih bisa menghafal serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala .

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "99 Asmaul Husna dan Artinya Nama Allah Sifat Allah Yang Baik"

Post a Comment