20 Sifat Wajib Allah 20 Sifat Mustahil Allah Sifat Jaiz Allah

Sahabat muslim yang semoga di Ridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Aqidah merupakan bagian yang sangat penting sekali dalam Agama Islam dimana aqidah ini dapat diartikan sebagai keimanan yang kita kenal secara lengkapnya ada 6 rukun iman dalam Agama Islam. Memahami Sifat-Sifat Allah terutama 20 Sifat Wajib Allah dan 20 Sifat Mustahil Allah serta Sifat Jaiz Allah Ta’ala merupakan bagian dari keimanan serta bentuk diri kita untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta Alam ini beserta isinya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Keimanan merupakan percaya dan membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan, Rukum Iman ada 6 sesuai hadits jibril yaitu Iman kepada Allah, Iman kepada Malaikat-malaikat Allah, Iman kepada Kitab-kitab Allah, Iman kepada Rasul-rasul Allah, Iman kepada Hari Akhir dan Iman kepada Qada dan Qadar yaitu takdir yang baik dan buruk.
Iman kepada Allah ‘Azza Wa Jalla harus kita yakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu benar-benar ada dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Maka dari itu akan dibahas Sifat-sifat Allah baik Sifat Wajib Allah maupun Sifat Mustahil Allah serta Sifat Jaiz Allah Tabarakasmuhu (Pemilik Nama yang Penuh Berkah).

Sifat-Sifat Wajib Mustahil Jaiz Bagi Allah
Ulama ahlussunah waljamaah menulis 20 sifat wajib Allah yang berarti sifat-sifat yang harus ada pada Allah Tuhan Semesta Alam yang selanjutnya perlu mempelajari sifat-sifat Allah yang Maha Sempurna dalam Asma’ul Husna (99 nama-nama Allah yang baik). Lawan sifat wajib Allah adalah sifat Mustahil bagi Allah yang merupakan sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Serta ada Sifat Jaiz bagi Allah yaitu sifat bagi Allah untuk berbuat segala sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu menurut kehendakNya.
Ketiga belas sifat dari 20 Sifat Wajib Allah adalah : Wujud, Qidam , Baqo’, Mukhollafatuhu lil hawaadits, Qiyamuhu Binafsihi, Wahdaniyah, Qudrat, Iroodah, Ilmu, Hayaat, Sama’, Bashor, kalam. Selanjutnya sifat ke 14-20 dari sifat-sifat terkandung dari 6 sifat Maha Allah dalam Asma’ul Husna yang merupakan bentuk subyektif dari sifat ketigabelas sebelumnya, yaitu Qoodirun, Muriidan, ’Aalimun, Hayyun, Samii’un, Bashirun, dan Mutakallimun. Lebih lengkapnya untuk 20 sifat wajib Allah dan 20 Sifat Mustahil bagi Allah bisa menyimak tabel berikut ini.
20 Sifat Wajib Allah 20 Sifat Mustahil Allah Sifat Jaiz Allah

20 Sifat Wajib Allah
Sifat Wajib
Tulisan Bahasa Arab
Maksud
Sifat
Wujud
ﻭﺟﻮﺩ
Ada
Nafsiah
Qidam
ﻗﺪﻡ
Terdahulu
Salbiah
Baqa
ﺑﻘﺎﺀ
Kekal
Salbiah
Mukhalafatuhu lilhawadis
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
Berbeda dengan makhluk-Nya
Salbiah
Qiyamuhu binafsih
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ
Berdiri sendiri
Salbiah
Wahdaniyat
ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ
Esa (satu)
Salbiah
Qudrat
ﻗﺪﺭﺓ
Kuasa
Ma’ani
Iradat
ﺇﺭﺍﺩﺓ
Berkehendak (berkemauan)
Ma’ani
Ilmu
ﻋﻠﻢ
Mengetahui
Ma’ani
Hayat
ﺣﻴﺎﺓ
Hidup
Ma’ani
Sam’un
ﺳﻤﻊ
Mendengar
Ma’ani
Basar
ﺑﺼﺮ
Melihat
Ma’ani
Kalam
ﻛﻼ ﻡ
Berbicara
Ma’ani
Kaunuhu qaadiran
ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ
Keadaan-Nya yang berkuasa
Ma’nawiyah
Kaunuhu muriidan
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ
Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan
Ma’nawiyah
Kaunuhu ‘aliman
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ
Keadaan-Nya yang mengetahui
Ma’nawiyah
Kaunuhu hayyan
ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ
Keadaan-Nya yang hidup
Ma’nawiyah
Kaunuhu sami’an
ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ
Keadaan-Nya yang mendengar
Ma’nawiyah
Kaunuhu bashiiran
ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺼﻴﺭﺍ
Keadaan-Nya yang melihat
Ma’nawiyah
Kaunuhu mutakalliman
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ
Keadaan-Nya yang berbicara
Ma’nawiyah


20 Sifat Mustahil Allah
Sifat Mustahil
Tulisan Bahasa Arab
Maksud
Adam
ﻋﺪﻡ
Tiada
Huduts
ﺣﺪﻭﺙ
Baru
Fana
ﻓﻨﺎﺀ
Berubah-ubah (akan binasa)
Mumathalatuhu lilhawadith
ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
Menyerupai sesuatu
Qiamuhu bighairih
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ
Berdiri-Nya dengan yang lain
Ta’addud
ﺗﻌﺪﺩ
Lebih dari satu (berbilang)
Ajzun
ﻋﺟﺰ
Lemah
Karahah
ﻛﺮﺍﻫﻪ
Tidak berkemauan (terpaksa)
Jahlun
ﺟﻬﻞ
Bodoh
Al-Maut
ﺍﻟﻤﻮﺕ
Mati
Sami
ﺍﻟﺻمم
Tuli
Al-Umyu
ﺍﻟﻌﻤﻲ
Buta
Al-Bukmu
ﺍﻟﺑﻜﻢ
Bisu
Kaunuhu ajizan
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍ
Keadaan-Nya yang lemah
Kaunuhu mukrahan
ﻛﻮﻧﻪ مكرها
Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa)
Kaunuhu jahilan
ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ
Keadaan-Nya yang bodoh
Kaunuhu mayitan
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﺎ
Keadaan-Nya yang mati
Kaunuhu ashamma
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﻢ
Keadaan-Nya yang tuli
Kaunuhu a’maa
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻤﻰ
Keadaan-Nya yang buta
Kaunuhu abkam
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺑﻜﻢ
Keadaan-Nya yang bisu

Sifat-sifat Allah yang wajib dan yang mustahil serta yang Jaiz harus kita ketahui sebagai seorang muslim berdasarkan dalil ayat-ayat Al Qur’an yang sangat kuat, jadi kita harus yakini kebenarannya. Doa dan harapan semoga dapat belajar islam secara menyeluruh terutama mengenai Rukun Iman serta rukun islam dan berbagai ilmu-ilmu agama Islam yang lainnya.
Semoga bisa bermanfaat pembahasan 20 Sifat Wajib Allah dan 20 Sifat Mustahil Allah serta Sifat Jaiz Allah ‘Azza Wa Jalla bagi semuanya. Semoga para pembaca diberi keselamatan dalam Agama Islam dan mendapat Rahmat-Nya serta diberi kemudahan dalam menuntut Ilmu yang bermanfaat dan di Ridhoi Allah Ta’ala, Amin.

Tinggalkan komentar