Pengertian Rukun Islam Penjelasan Al Quran dan Hadits

Sahabat belajar islam mari bersama untuk mempelajari mengenai pengertian Rukun Islam dengan penjelasan mengambil dari Al Quran dan Hadits, dengan harapan kita yang mengaku sebagai seorang muslim yang beragama islam dapat lebih jelas status kita dihadapan Allah.
Pengertian Rukun Islam Penjelasan Al Quran dan Hadits
Rukun Islam dalam Al Quran
  1. Syahadat 3:31, 49:14. syahadat ini tidak lepas dari keimanan, sedangkan ayat tentang keimanan sangat banyak sekali, begitu pula tentang kerasulan muhammad.
  2. Sholat 2:2-5,43,177,110,277, 4:103,162, 6:92,162, 7:29, 9:5, 9:11,71 9:112, 29:45, 73:20, 98:5, dan masih banyak lagi
  3. Puasa Ramadhan / Shaum 2:183-185
  4. Zakat, dalam al qur’an perintah mendirikan sholat bersandingan dengan perintah menunaikan zakat: 43,177,110,277, 4:162, 9:71, 58:13, 98:5, dan ada beberapa ayat lagi
  5. Haji, 2:196-197, 3:97, 22:27
Hadits Rukun Islam dan Rukun Iman
Dari Umar RA juga, beliau berkata: Pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Pada dirinya tidak tampak bekas dari perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi SAW, lalu mendempetkan kedua lututnya ke lutut Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, kemudian berkata: ”Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam.” Kemudian Rasulullah SAW menjawab: ”Islam yaitu: hendaklah engkau bersaksi tiada sesembahan yang haq disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah engkau mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Romadhon, dan mengerjakan haji ke rumah Allah jika engkau mampu mengerjakannya.” Orang itu berkata: ”Engkau benar.” Kami menjadi heran, karena dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Orang itu bertanya lagi: ”Lalu terangkanlah kepadaku tentang iman”. (Rasulullah) menjawab: ”Hendaklah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir yang baik dan yang buruk.”Orang tadi berkata: ”Engkau benar.” Lalu orang itu bertanya lagi: ”Lalu terangkanlah kepadaku tentang ihsan.” (Beliau) menjawab: “Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Namun jika engkau tidak dapat (beribadah seolah-olah) melihat-Nya, sesungguhnya Ia melihat engkau.” Orang itu berkata lagi: ”Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat.” (Beliau) mejawab: “Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya.” Orang itu selanjutnya berkata: ”Beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya.” (Beliau) menjawab: ”Apabila budak melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang Badui yang bertelanjang kaki, yang miskin lagi penggembala domba berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan.” Kemudian orang itu pergi, sedangkan aku tetap tinggal beberapa saat lamanya. Lalu Nabi shallallahu ’alaihi wasallam bersabda: ”Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu ?” Aku menjawab: ”Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Lalu beliau bersabda: ”Dia itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian.”(HR. Muslim).
Kata “rukun” sendiri, merupakan ijtihad dari para ulama dengan sumber al qur’an dan hadits, pengertian Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi Pengertian Rukun Islam mengandung pengertian sesuatu yang harus dilakukan dalam agama islam agar diakui sebagai muslim yang sah beragama islam di hadapan Allah, “bukan islam KTP”.
5 Rukun Islam
  1. Syahadat
  2. Menunaikan salat wajib 5 waktu
  3. Mengeluarkan zakat
  4. Berpuasa pada bulan Ramadan
  5. Menunaikan Haji bagi mereka yang mampu

Tinggalkan komentar