Hadits Jibril Tentang Rukun Islam, Rukun Iman, Ihsan dan Kiamat

Hadits Jibril dapat ditemukan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan juga hadits ke 2 dari Arbain Nawawi. Pada Hadits Jibril Menjelaskan Tentang Islam Iman dan Ihsan serta Hari Kiamat yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khaththab dan Abu Hurairah yang merupakan para sahabat Rasulullah.

 

Hadits Jibril
Hadits Jibril Menjelaskan Tentang Islam Iman dan Ihsan
Dari Umar bin Khattab berkata :
“Suatu ketika, kami (para sahabat) duduk di dekat Rasululah S.A.W. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi,
  • Kemudian ia berkata : “Hai, Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam.” Rasulullah S.A.W menjawab,”Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya,” lelaki itu berkata,”Engkau benar,” maka kami heran, ia yang bertanya ia pula yang membenarkannya.”
  • Kemudian ia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang Iman”. Nabi menjawab,” Iman adalah, engkau beriman kepada Allah; malaikatNya; kitab-kitabNya; para RasulNya; hari Akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk,” ia berkata, “Engkau benar.”
  • Dia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang ihsan”. Nabi S.A.W menjawab,”Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya. Kalaupun engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu.”
  • Lelaki itu berkata lagi : “Beritahukan kepadaku kapan terjadi Kiamat?” Nabi menjawab,”Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya.” Dia pun bertanya lagi : “Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!” Nabi menjawab,”Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju (miskin papa) serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi.”
  • Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku : “Wahai, Umar! Tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi?” Aku menjawab,”Allah dan RasulNya lebih mengetahui,” Beliau bersabda,”Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.”

HR. Muslim

Hadits Jibril memberi ide kepada para ulama perihal adanya 6 rukun iman dan juga lima rukun Islam serta satu ajaran tentang penghayatan terhadap Allah Azza Wa Jalla. Dari Hadits tersebut juga dijelaskan bahwa Allah Maha Melihat yang merupakan salah satu Asma’ul Husna dengan kesempurnaan sifat-sifatNya.

Tinggalkan komentar